Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 23. maj 2014

"Læge"- konsulenter ?

Jeg er normalt ikke spor enige med DF, men lige omkring lægekonsulenter kunne vi vel undtagelsesvis mødes. At lægekonsulenter tilsyneladende er kommunernes værktøj til at negligere og underkende højt uddannede specialisters udtalelser, for dermed at spare penge/undlade at opfylde deres forpligtigelser, har vist sig at være en udbredt praksis.
Her et citat fra artikel i Ekstra Bladet:
Drop Lægekonsulenterne!
Det skal være slut med, at kommunerne benytter sig af lægekonsulenter.
Så klar er udmeldingen fra Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.Han har de seneste dage kunnet følge med i Ekstra Bladet, hvor syge borgere er stået frem og har fortalt, hvordan lægekonsulenter i Randers og Norddjurs Kommuner overtrumfer de vurderinger, som speciallæger er kommet med.- Hvis en kommune sender en syg borger, der har søgt flexjob eller førtidspension, til landets førende speciallæger, så kan jeg ved gud ikke se, hvorfor der skal en lægekonsulent ind over bagefter. Så må man tage speciallægens ord for gode vare, siger Bent Bøgsted.

Her et lille lokalt eksempel:
Udtalelse fra Specialeansvarlig overlæge, speciallæge i rheumatologi og intern medicin:
mand som har haft tungt fysisk arbejde igennem årene. Slidgigt i familien.
Han har udviklet degenerativ rygsygdom med spondylose fra nakke og ned til lænden.
Han har udviklet arthrose i skuldre, specielt højre skulder og har udtalt arthrose i venstre knæ og begyndende arthrose i hofterne.
Når det kommer til rygsymptomerne, så er behandlingen træning. Det vil dog ikke ændre funktionsevnen på sigt når det gælder arbejde:. Hans største problem er hans svære slidgigt i venstre knæ, kan dog stadig stå på benet, så der er pt. ikke indikation for protesekirugi.
Sammenfatningsvis så er hans funktionsevne varigt nedsat i ethvert fysisk belastende erhverv.
Det gælder både rygbelastende, skulder og arm belastende og så erhverv hvor han skal gå og stå meget.


Kommunens (tvivlsomt kompetente men formentlig højtbetalte) lægekonsulent konkluderer så følgende:

Ingen kommentarer: