Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 28. marts 2014

Spare forslag

Holbæk Kommune har barslet med et fantastisk initiativ: "Holbæk i fællesskab" hvor borgerne skal få en fornemmelse af at de inddrages i formningen af byens fremtid gennem "omstillingsgrupper". Det lyder jo umiddelbart rigtig demokratisk og som et positivt tiltag der kun kan bevirke en forbedring af borgernes vilkår.
At hovedformålet med denne medindflydelses-illusion kunne være at gennemføre yderligere besparelser og forringelse af de svagere borgeres retssikkerhed, går man let og elegant udenom.
Der efterlyses konstruktive input og idéer på forskellige områder og den del kan vel egentlig kun ses som en teoretisk fornuftig ting, hvis ikke man kun napper de foreslag der er besparelser og forringelser, men også de der forbedrer borgernes vilkår - hvad man jo - undskyld forudindtagetheden - kunne have en vis forventning om var hensigten.
Jeg håber selvfølgelig inderligt at de gode initiativer bliver hørt og ført ud i livet.
Vi er mange der ser frem til hvilke konkrete tiltag der kommer ud af initiativet - og imødeser når Holbæk Kommune melder ud med en evaluering.

Her kan jeg så bidrage med min efterhånden omfattende erfaring på aktiverings-området.
Det er jo sådan at vi mennesker i et vist omfang har vores holdninger fra selv-oplevede erfaringer - hvor skulle de ellers komme fra? Hvis en udtalelse således skal tages alvorligt bør den kunne underbygges af en form for statistisk grundlag for ikke blot at være en mening.
Her er det så et jeg mener at kunne bidrage med noget positivt som ihvertfald kunne spare en del penge på kommunens sparsomme budget, der så eventuelt kunne bruges som et beskedent bidrag til at få bygget den nye arena så det ikke kun er de svagest stillede der skal betale for den.

Mit erfaringsgrundlag må efterhånden være mere end 100 jobsamtaler, dels på egen krop og dels som bisidder i diverse sammenhænge. Det er således ikke noget jeg finder på, men et statistisk velbegrundet foreslag.
Da jobsamtaler for 90% vedkommende er bygget over den samme skabelon, har det samme meningsløse indhold uden nogen form for konkrete foreslag til forbedring af den arbejdsløses situation og tilsyneladende aldrig nogensinde har indeholdt et reelt jobforeslag, må denne funktion uden videre sagtens kunne varetages af et medlem af B & O familien (af sparehensyn måske endda Phillips).
Jeg vil ikke på nogen måde sige at jobkonsulenter ikke gør deres bedste og flere har bestemt gode intensioner, uagtet man ikke kan andet end at undre sig over om de selv tror på det L... de lukker ud, - så er det ofte venlige mennesker, som jo også skal leve og det har jeg fuld forståelse for - men jeg har af og til hørt et lille ord i den sammenhæng "omstillingsparat", så der må da også være plads til det i det nye "Holbæk i fællesskab"
Mit foreslag går på at man for den overvejende del af de lediges vedkommende, erstatter jobsamtalen med en båndoptagelse, således at jobkonsulenternes job bliver mere tilfredsstillende da de så kan koncentrere sig om de "borgere" de VIRKELIG kan tilbyde en konkret hjælp.

Ingen kommentarer: