Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 27. december 2013

Kontanthjælpsdeform.


Min plan med dette indlæg var oprindelig at linke til en masse artikler med oplysning om den nye kontanthjælpsdeform - det har jeg opgivet af den simple grund at omfanget af kritiske artikler såvel som artikler omhandlende mennesker der har fået forøget deres i forvejen fortvivlede (eller ihvertfald lidet misundelsesværdige) situation, allerede er uoverskueligt stort.
I den forbindelse rejser der sig et nærliggende og påtrængende spørgsmål:
Har man i den nye deform taget højde for de voldsomt øgede omkostninger det vil give at presse mennesker ud i situationer, hvor der vil blive brug for en øget indsats for at reparere på de fejl man begår og ikke mindst følgevirkningerne af dem?
Hvilke tiltag har man iværksat for at imødegå behovet for øget rådgivning til de mennesker der således bliver yderligere marginaliseret og får forøget deres problemer, i en i forvejen ringe situation.

Vil udgifterne mon ikke på sigt blive på størrelse med besparelserne - altså at p.... i bukserne for at holde varmen - kortsigtede løsninger.
Man har så travlt med at gøre os alle til stikkere, lade økonomiske hensyn udtænkt af "eksperter" og baseret på tilfældig statistik, være entydigt retningsvisende - ethvert lille område hvor man mener at kunne hente en 500 kr. bliver straks taget for gode varer, - snart får vi vel bøder for at trække vejret uhensigtsmæssigt.

Kunne det være hen ad den tid hvor vi skal overveje at anvende andre parametre for hensigtsmæssighed og lade debatten handle lidt mere om hvilket samfund vi ønsker at overdrage til den kommende generation.
Som kunstneren Marco Everistti så rigtigt påpeger: Vi beskæftiger os overvejende med uvæsenlige detaljer for at undlade at beskæftige os med de store etiske og moralske dilemmaer.
 
Jeg er ikke spåmand, men det er vist heller ikke nødvendigt for at se den eksplosion af sager med uanstændig behandling af "borgere", som allerede er ved at vise sit grimme ansigt i den offentlige debat.

Psykologen Abraham Maslow lavede i 1940'erne en grafisk pyramide: Maslows behovspyramide, der illustrerer menneskets fundamentale behov. Tanken er at behovene skal opfyldes nedefra, således at de mest fundamentale behov skal opfyldes først, dvs. man starter nederst i pyramiden og arbejder sig opefter.
Den har nu med den nye kontanthjælps-deform fået en lidt anderledes facon, hvor muligheden for selvrealisering kun er beskåret de få.
 De nye såkaldte reformer virker jo på ingen måde som reformer, (jo måske i ordret betydning-latin re=tilbage, formatio=forme - altså et tilbageskridt), blot ganske almindelige nedskæringer, tilsyneladende med det formål at skabe større ulighed i samfundet og bestemt ikke til gavn for de svageste.

Ingen kommentarer: