Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 15. november 2013

Syg i Holbæk - eller er Holbæk syg!

At være syg er ikke på nogen måde eftertragtelsesværdigt, tilsyneladende bestemt heller ikke i Holbæk Kommune.
Hvad sygdom kan medføre af personlige problemer i forhold til arbejde, familie og ikke mindst behandling, kan de fleste af os sagtens sætte os ind i med lidt god vilje.

Mennesker der ikke har prøvet det på egen krop, har oftest den opfattelse at hvis der skulle ske noget uheldigt i den retning, så lever vi i et velfærdssamfund hvor der bliver taget rimeligt hånd om den enkeltes problemer, hvis man bliver sat i en situation hvor det er svært selv at magte dem.

Ifølge folderen uddelt i forbindelse med aktionen Syg i Holbæk er det åbenbart nærmere undtagelsen end reglen.
Det lader til, at det blandt andet er kutyme at bruge værktøjer som at sagsakter og arbejdsprøvninger "forsvinder", at trække sager og svar i langdrag langt ud over anstændige (og lovlige) grænser.
Personale uden lægefaglig baggrund vurderer og udtaler sig om sygdom og tilsidesætter ofte speciallægers vurdering.
At få aktindsigt er umuligt eller kræver gentagne anmodninger (hvilket er lovstridigt ifølge kommunens egen hjemmeside), for så at ende op med at man får et par udtalelser fra læger, som man selvfølgelig har i forvejen - og intet overhovedet om kommunens baggrund for, og overvejelser omkring vurderingen.
Dette er vist desværre kun en lille del af hvad man som sygdomsramt/bistandsklient, bliver budt.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at misbrug af offentlige midler, skatte unddragelse osv. er et problem der skal sættes ind over for, men er det nu også de svage og sårbare som er den største belastning i samfundsøkonomien, under alle omstændigheder er MÅDEN de behandles på til debat.
Kunne man forestille sig at der ved andre politiske dispositioner kunne blive råd til at behandle mennesker anstændigt og retfærdigt, - i det mindste uden at bidrage til at situationen forværres - og dermed bliver en øget udgift.


Aktion syg i Danmark har opstillet en "ønskeseddel" med absolut rimelige forventninger til hvad man burde kunne forvente af hjælp når man henvender sig til det offentlige.- ud fra den aktuelle situation ligner det desværre nok for meget en ønskeseddel - som er temmelig langt fra virkeligheden.
Måske er alle punkterne ikke umiddelbart gennemførlige og der vil heller ikke være politisk vilje eller økonomi til det, men et minimum burde vel være:
At man får den lovpligtige råd og vejledning.og bliver anstændigt behandlet uden mistænkeliggørelse, må da være et minimum.
At det kunne være rart når man får et afslag, at få et konstruktivt foreslag til hvad man så kunne gøre ved situationen - udover: "Du kan da bare klage!", siger vist sig selv!1 kommentar:

Syg I Holbæk sagde ...

TAK for opbakningen!! Vi har brug for al den hjælp vi kan få, for det er MENNESKELIV vi taler om, ikke Arenaer!

Håber at mange vil stille spørgsmål til, og fastholde, politikerne på at TALE om disse problemer, de sidste dage af valgkampen..
for det er jo ikke rigtigt nævnt i partiernes programmer, her op til KV.

Men Arenaen er :-(

Mvh. Søster
Frivillig bisidder, admin på facebook grp.
"Syg i Holbæk"