Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

lørdag den 16. november 2013

Porten til arbejdsmarkedet

Porten til arbejdsmarkedet er blevet uhyggelig smal for ledige der har været i bistands systemet i længere tid.
Symbolsk nok, befinder netop denne port sig ved kompetancecentret på Nyvang, hvor Holbæk Kommune tilstræber at aktivere alle disse modvillige arbejdsløse. Der arbejder velvillige mennesker der - det gør der, - men de fleste "anbragte"opfatter opholdet som et spørgsmål om at få dem placeret videre i systemet, ikke til gavn for dem selv, men for statistikken omkring placeringen i aktivering i unyttige tiltag.
Illusionen om at jobansøgninger skaber nye arbejdspladser er desværre noget jobkonsulenter er nødt til at acceptere for at kunne udføre deres arbejde, og jeg har her oplevet at de faktisk kæmper en brav kamp, som også af og til resulterer i noget positivt. Det ændrer ikke ved det faktum at der skal nytænkning til for at skabe menneskeværdige forhold for de ledige, ikke mindst en politisk velvilje.
Jeg har i de (efterhånden) år jeg har oplevet dette system, dels gennem min samlever (af anden etnisk herkomst/flygtning), og nu min egen, undret mig gevaldigt over at der ikke i kommunen er nogle frivillige tilbud om hjælp til de arbejdsløse borgere.
Alle såkaldte "tilbud" bliver fulgt af en 4 siders skrivelse med repressalier om hvad der sker hvis delikventen ikke makker ret og gør som foreskrevet - Det giver en rigtig god stemning ;-)
At animere til antipati befordrer vel ikke til løsningen af fælles problemer!
Jeg vil mene at det er en sund opfattelse at man kan gå til sin kommune i håbet om at få hjælp til de problemer man nu måtte have og der få en saglig bistand - IKKE MODSTAND!
At der ikke er penge til at vi alle kan bo på "Strandvejen", siger jo sig selv - men at kunne blive behandlet anstændigt og respektfuldt, det må der vel være midler til!
Det viser i bund og grund at den offentlige administration opfatter arbejdsløse som modvillige og ikke som intelligente personer som kæmper for en plads i samfundet, - man er fra dag 1 marginaliseret og placeret som et problem! (da det store spørgsmål tilsyneladende er, hvor i systemet man skal placeres og aktiveres).
Nu er der valg - jeg har svært ved at engagere mig i politik, da der altid er både for og imod. Velfærd koster penge og hvor får vi dem fra - og det er bestemt ikke nemt. Vi er alle enige om målet - men midlerne?
Er det virkeligt så firkantet at hvis vi skal behandle hinanden ordentligt - jamen det har vi da ikke råd til?
Det kræver vist lidt nytænkning - glem ikke at de holdninger og den viden man havde for 100 år siden idag på stort set alle punkter, virker som en antikvarisk vittighed - kunne vi prøve istedet være lidt fremsynet, ihvertfald kæmpe for at bevare respekten for individet som en byggesten til fremtiden og ikke som noget der skal deles op i et A eller B hold, så er vi da trods alt nået et stykke!

Ingen kommentarer: