Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 15. november 2013

Den sociale modstandsbevægelse

Her et udpluk fra en artikel på Den Offentlige.dk hvor man omtaler begrebet Den sociale modstandsbevægelse, her sigtes der primært til syge medborgere der er kommet i klemme i systemet.
Det viser sig åbenbart at dialogen rundt omkring i landet både ses og skaber debat og det er jo herligt.
Kunne man ikke udvide det til at omfatte ALLE som er i kontakt med det offentlige system, således at vi samlet kunne have en vis vægt og blive hørt.
Kunne det gøres sobert og sagligt uden for megen mudderkastning ville det være et tiltag som BÅDE forvaltningerne og de forvaltede kunne have gavn af.
Det er jo ikke sådan at Kommunerne kun agerer kritisabelt, de hjælper jo faktisk også nogle borgere, selvom dårlig sagsbehandling og meningsløshed også trives fremragende.
Jeg tror på at der trods alt OGSÅ arbejder mange velmenende mennesker som burde have nogle bedre arbejdsvilkår og større kompetancer til at træffe mere medmenneskelige beslutninger.
Bange for kommunen
Den sociale modstandsbevægelse har således på få måneder spredt sig til hele landet, og på Facebook kan man i dag finde dokumentation for etablerede netværk i omkring 30 byer under navnet “Syg i x-by”. Det sker på trods af, at mange borgere ifølge Rie Grenaa og flere andre kilder, som DenOffentlige.dk har været i kontakt med, er direkte bange for at deltage i protester. “Der er masser af eksempler på borgere, som er blevet advaret af kommunen, hvis de har protesteret i offentligheden. Så bliver man selvfølgelig bange for repressalier, for man er jo direkte afhængig af kommunen, når man er syg,” siger Rie Grenaa.
Den magt, som kommunen direkte og indirekte har over borgeren, har stor indflydelse på, hvordan syge borgere tackler sagsbehandlingen. “Du skal gøre som systemet siger, du skal. Det er du nødt til, for ellers er du ikke samarbejdsvillig, og så kan de tage ydelser fra dig. Det betyder, at du som borger er meget forsigtig, og fra starten er presset i en defensiv.
Når du så lægger dårlig sagsbehandling og årelang ventetid på afgørelser oveni, bliver man hurtigt mere syg, end da man mødte systemet første gang,” fortæller Rie Grenaa. Men trods frygten for kommunen finder borgerne sammen, og Facebook har vist sig som det perfekte mødested.“Vi er jo syge, så det kan være rigtig svært at møde frem personligt til forskellige aktioner,” påpeger Rie Grenaa.

Ingen kommentarer: