Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 18. oktober 2013

Misvisende debat


CEPOS udsender i dag et notat, der belyser gevinsten ved at tage et lavtlønsjob (115 kr. i timen) for kontanthjælpsmodtagere (der er over 30 år). Beregningerne belyser dels jobgevinsten i 2014 og dels i 2023 efter indregning af kontanthjælpsreformen og skattereformen, der reducerer den årlige regulering af kontanthjælp og øger jobfradraget. Beregningerne er foretaget på regeringens familietypemodel. Der er indregnet løn, kontanthjælp, skat, børnecheck, børnetilskud, børnebidrag, boligstøtte, særlig støtte til store boligudgifter, transportomkostninger, tilskud til daginstitution samt fagforenings- og a-kassekontingent. 


I alle medier går diskussionen på hvorledes man skal aktivere alle disse dovne arbejdsløse og nu har man også påvist at det for mange dårligt kan betale sig at tage et lavtlønsjob. Vejen frem er altså at gøre det mere attraktivt at søge et job, det vil sige at man IGEN nedgør de arbejdsløse. Som om at det skaber flere job at den enkelte søger mere ihærdigt, det betyder jo reelt at der kun er større chance for at JEG får jobbet, istedet for min nabo der jo så stadig er arbejdsløs.

Ifølge Rockwool fonden koster aktivering samfundet 8 milliarder om året, hvis det var en virksomhed ville man jo uvilkårligt spørge sig selv: "Hvad får vi for de penge"? Er svaret så at man ikke får nogetsomhelst, ville enhver ansvarlig virksomhedsleder fravælge den udgift, - eller i det mindste se hvor pengene kunne have en merværdi skabende effekt (i dette tilfælde - skabt antal nye arbejdspladser).
Hvis man hypotetisk siger at der feks. skabes 1000 reelt nye arbejdspladser for de penge (og det er vist højt sat), så koster hver arbejdsplads samfundet 8.000.000. Det er muligt at JEG ikke er for klog, men jeg kan ikke se andet end at man har suspenderet al sund fornuft og logik - i aktiveringens hellige navn.

Man kunne få den tanke at det tilsyneladende er hensigtsmæssigt at der er en masse arbejdsløse at koste rundt med, da de tiltag der gøres for at skaffe de arbejdsløse job, overvejende har karakter af meningsløs tvang.
Hvorledes kan det være at enhver skrivelse man modtager fra Jobcentre er vedhæftet en flere sider lang trussel om hvad der sker hvis man ikke gør dit eller dat? Det kan da kun være fordi man grundlæggende har den holdning at de jobsøgende faktisk ikke gider.
Selvfølgelig er der en vis procentdel som af den ene eller anden grund ikke pt. er så voldsomt motiverede. Hvorfor så bruge ressourcer på det, de går jo fra de 100.000 eller mere som virkelig brænder for at få et job på en arbejdsplads som jo ikke eksisterer.
At det skaber flere arbejdspladser fordi en jobsøgende sender 100 ansøgninger ud, må vejl siges at være en illusion der er til at se - undtagen for politikere og en stor del af de mennesker der sidder i fornuftige stillinger.
Det ville være et stort skridt fremad, hvis man på jobcentrene begyndte at lytte til de arbejdsløse og bruge lidt tid på at vurdere hvad der kan gøres for den enkelte, istedet for at arbejde på hvor i statistikken man hurtigst kan få placeret den formastelige.
Man aktiverer tilsyneladende for aktiveringens skyld - og ikke for den lediges (og dermed heller ikke for samfundsøkonomiens) skyld.
Vejen ud af krisen må bestemt også indebære en væsentlig holdningsændring, til begrebet arbejdsløs, hos de ansvarlige - og det kan jo vanskeligt være de ufrivilligt jobsøgende.
Brutto ledigheden et pt. 150.000, kunne det ikke tyde på at der mangler arbejdspladser, og at det er der det virkelige problem er?

Det koster langt mere at aktivere en del af de ledige, end de nogensinde kommer til at tjene på arbejdsmarkedet. Så en del af den omfattende danske indsats med at aktivere ledige er rent spild af skatteborgernes penge, viser undersøgelse.

Ingen kommentarer: