Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

onsdag den 4. januar 2012

Spindoktor lækker oplysninger!

I et hemmeligt, eller ihvertfald for offentligheden ukendt arkiv under arbejdsministeriet har en anonym (men af redaktionen kendt) person, fundet den overordnede plan for hele aktiverings-systemet i Danmark.
Alle instanser fra Jobcentre til såkaldte private aktører er underlagt denne arbejdsmodel.
Det forlyder at konceptet har kostet et trecifret millionbeløb til konstruktøren Robert Storm Petersen, der i den forbindelse skal have udtalt: "Jeg håber sandelig at de kan finde ud af det"!
Ifølge pålidelige kilder er det netop kendetegnet for Storm P's konstruktioner, at man tager en simpel opgave, tilsætter en meget kompliceret mekanik der på udviklingsstadiet ser ud til at ville fungere efter hensigten, men som ved praktisk brug formentlig vil være totalt uanvendelig og i bedste fald kan bruges som et humoristisk indslag.
Han er også citeret for at have sagt: "Hvis der er 20 jobkonsulenter ansat, må man vel forvente at de 19 godt kan tage den lidt med ro".

Ingen kommentarer: