Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

søndag den 8. januar 2012

80.000 unge laver ikke noget

Det er overskriften på en artikel i JyllandsPosten hvor en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at en stor gruppe unge er uden job eller uddannelse.
Beskæftigelses minister Mette Frederiksen udtaler:
»Den understreger behovet for reformer af kontanthjælp og førtidspension. Vi bliver nødt til at presse eller tvinge de stærke unge i uddannelse eller arbejde, og for de svage unge må vi skabe særlige og målrettede forløb. Vi vil bruge midler som jobrotation, efteruddannelse, voksenlærlingeordning og en ny fleks-uddannelse, hvor unge, der er droppet ud, kan få merit for deres hidtidige uddannelsesdele og lægge noget mere på. Målet er, at ingen unge må sidde passive i deres lejlighed,« siger hun.

Hvad hun har så ganske ret i, er at det understreger behovet for at gøre noget!Måske findes en del af forklaringen i en tilsvarende artikel i Politikken, hvor en ung studerende fortæller hvorledes hun oplever sin hverdag, Overskriften: Jeg er træt af at have en dårlig dag hverdag, taler lidt for sig selv.
Kunne det tænkes at der var bedre muligheder for at gøre tilværelsen tålelig for de unge/studerende, end at bruge pisk og tvang.
Det er den samme model man bruger overfor arbejdsløse - de skal tvinges til at være aktive for aktivitetens egen skyld, - men det må for guds skyld ikke være meningsfyldt - og da under ingen omstændigheder noget kompetancegivende.


Ingen kommentarer: